• Home
  • Calendar
  • Brokers
  • Members
  • Home
  • Calendar
  • Brokers
  • Members

Economic Calendar: Nonfarm Payrolls

NonFarm Payrolls (NFP) – Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ số liệu cập nhật và dự báo cho chiến lược giao dịch Forex vào 19h30 Tối thứ 6 tuần đầu tiên trong tháng.

Page 1 of 2 1 2

Đăng nhập

Đăng nhập